Lokala regler

Tävlingsvillkor och ordnings- föreskrifter för skaftö golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna, amatörreglerna samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Banans gräns definieras av vita markeringar
 3. På hål 1, 2, 4, 13 och 18 är markeringarna placerade bakom respektive skyddsnät.
 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Pliktområden definieras av röda alternativt gula pinnar eller plattor
 3. De röda pliktområdena på vänster sida på hål 5, på höger sida på hål 6 och 7 och bakom green på hål 12 som bara är definierade på en sida är oändliga.
 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
  a) Mark under arbete
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 3. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszon måste tas enligt regel 16.1f.
 4. Unga träd identifierade med stödpinne är spelförbudszoner.
 5. Myrstackar på banan är spelförbudszoner.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Avståndsplattor.
 4. Spelaren får ta lättnad enligt regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.

Undantag: ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

 1. Begränsningar i användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Beslutade av Skaftö GK:s styrelse 2024-04-28

Godkända av BDGF Regelkommitté 2024-04-23

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

* Banpersonal i arbete på banan har företräde.

* Områden utanför banan på hål 10, 15, 16 och 18 är förbjudna att
beträda.

* På hål 17 är det förbjudet, att utan ”forecaddie”, spela direkt mot green.

* Bunkerkrattor skall ligga i spelriktningen i bunker.

* Start på hål 10, se särskilt anslag vid väg mot hålet.

* Efter 9 hål äger spelare rätt till 5 minuters paus. Bakomvarande parti
som avstår från paus äger rätt att ” gå igenom ”.

* Hund som medföres kräver samtycke av samtliga medspelare. Hunden skall vara kopplad.

* Mobiltelefon får användas under förutsättning att medspelare ej störs.

Beslutade av Skaftö GK:s styrelse 2024-04-28