Banguide

Välkommen till en lätt kuperad och naturskön bana med utsikt över klippor och hav!

Banan har en teknisk karaktär. Hålen slingrar sig likt torrlagda farleder mellan klipporna.

​Förstagångsspelaren vet aldrig riktigt vad som väntar bakom hörnet. Banan kräver observation av vindriktning och spel med ”silkeshandskar”. Har du inte tämjt vilddjuret i dig kostar det några bergsstudsar. Rakt taktikspelande lönar sig alltså och långtslående kan med fördel reservera drivern till hålen 2, 8, 11, 16 och 18 och dessemellan välja säkrare klubbor.

Vi gör ständigt banförbättringar i det trånga utrymme som banan har till förfogande.

Vi försöker vara lyhörda och synpunkter från gäster är alltid värdefullt och vi är mycket tacksamma för att få dem direkt på plats eller via e-post alt. telefonsamtal!