Här kan du som medlem ta del av dokument som rör klubben. Har du frågor eller synpunkter får du gärna ta kontakt med kansliet: kansliet@skaftogk.se så skickar vi dig vidare till rätt person.

Femårsplan för banutveckling Skaftö Golfklubb 2024-2028