Hole-in-One klubb Skaftö GK

Hole-In-One klubben är öppen för alla spelare som när de var medlemmar i en golfklubb tillhörande Svenska Gofförbundet, lyckats göra Hole-In-One eller Albatross.

Prestationen kan vara utförd var som helst i världen men måste vara godkänd enligt Svenska Golfförbundets aktuella Spel- och Tävlingshandboks definition på Hole-In-One. Spelare som tillhör utländsk golfklubb kan få ett associerat medlemskap om prestationen är utförd på en bana tillhörande Svenska golfförbundet.

Här kan du söka fram alla HIO som gjorts på Skaftö GK och alla andra banor i Sverige