Vision 50/50

– golfens jämställdhetsarbete

Vi på Skaftö Golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 påbörjades i maj 2018 och är en utbildning och ett verktyg som vänder sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi vill att Skaftö Golfklubb ska vara en klubb där alla känner sig välkomna oavsett ålder, kön, kunskapsnivå, året runt boende eller inte m.m. Klubben är en relativt jämställd klubb men det finns alltid en förbättningspotential.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 30 platser årligen och vi på Skaftö Golfklubb är nu med i omgången 2018-2019. Klubbens Vision 50/50-grupp bestående av 7 personer (Bertil Thorén ordförande, Anton Svensson, klubbchef, Marcus Björklund, Pro, Helena Dahlbäck, förändringsledare, Barbro Bergström styrelseledamot, Therese Kalentun, damkommitténs representant och Lars Åberg ordförande bankommittén).

​Genom att skaffa oss ny kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

​Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Helena Dahlbäck – Förändringsledare
Telefon 0768-654 406
E-post: helenasj61@gmail.com

Nedan kan finns den aktuella handlingsplanen som klubben tagit fram genom Vision 50/50 arbetet:

Handlingsplan vision 50/50

Hämta fil